Disclaimer

Disclaimer

Jan Schings Brillen en Lenzen heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Jan Schings Brillen en Lenzen is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Jan Schings Brillen en Lenzen verstrekte informatie.

Jan Schings Brillen en Lenzen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Jan Schings Brillen en Lenzen.

Jan Schings Brillen en Lenzen verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.